Στην Βραζιλία έτσι διαφημίζουν παπούτσια, με στρίvγκ!

την Βραζιλία ακόμη και τα παπούτσια, τα διαφημίζουν μοντέλα με στρίvγκ!

Related posts